blogy logo
login PRIHLÁS SA
BLOG had-89
ČLÁNKY
GALÉRIE
DISKUSIE
4
SLEDUJETE BLOG
Welcome !!!
naked-snake89Ibalgin 400
pridal naked-snake89 9.10. 2009 o 20:22


Ibalgin® 400

Ibalgin 400

Ibalgin 400 (ibuprofenum)

filmom obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať užívať Ibalgin 400 pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní v prípade horúčky alebo do 5 dní v prípade bolesti, alebo ak sa zhoršia, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.
 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

1. ČO JE IBALGIN 400 A NA ČO SA POUŽÍVA

Liek Ibalgin 400 obsahuje liečivo ibuprofén, ktorá patrí do skupiny tzv. nesteroidných protizápalových liečiv.

Zabraňuje tvorbe prostaglandínov, ktoré sú zodpovedné za vznik bolesti a zápalu a uvoľňujú sa v mieste poškodenia tkaniva. Ibuprofén zmierňuje bolesť a zápal rôzneho pôvodu, zvlášť pri ochoreniach pohybového ústrojenstva. Ibuprofén taktiež tlmí horúčku, ktorá sprevádza napr. choroby z prechladnutia.

Liek Ibalgin 400 sa užíva pri miernej až strednej bolesti, napr. pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, pri bolestivej menštruácii, pri bolesti svalov a kĺbov sprevádzajúcich chrípkové ochorenia, pri poraneniach mäkkých tkanív ako je pomliaždenie a vyvrtnutie, ďalej pri horúčkovitých stavoch počas chrípkových ochorení a ako doplnková liečba horúčkovitých stavov pri iných ochoreniach. V prípade zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov (artritída) a chrbtice alebo mäkkých tkanív pohybového ústrojenstva sprevádzaných bolestivosťou, začervenaním, opuchom a stuhnutosťou kĺbov sa liek užíva iba na odporúčanie lekára.

Liek je vzhľadom na množstvo liečiva v jednej tablete určený dospelým a deťom od 12 rokov. Pre deti vo veku 6 – 12 rokov je vhodný liek s obsahom 200 mg ibuprofénu, deťom do 6 rokov je určený ibuprofén v suspenzii.

2. SKÔR AKO UŽIJETE IBALGIN 400

Neužívajte Ibalgin 400

Ibalgin 400 sa nesmie užívať

 • pri precitlivenosti na liečivo alebo ktorúkoľvek zložku lieku
 • pri precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú alebo niektoré iné protizápalové lieky, ktorá sa prejavuje ako priedušková astma alebo žihľavka
 • pri existujúcom alebo opakovanom vrede žalúdka alebo dvanástnika
 • pri krvácaní alebo perforácii v zažívacom trakte spôsobenom nesteroidnými protizápalovými liekmi v minulosti
 • pri ťažkom srdcovom zlyhaní
 • pri poruchách krvotvorby a poruchách krvnej zrážavosti
 • v posledných troch mesiacoch tehotenstva

Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ibalginu 400

Ibalgin 400 sa nemá užívať súčasne s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi.

Len na odporúčanie lekára užívajú liek pacienti s ťažšou poruchou obličiek, pečene, srdcovej funkcie, s vysokým krvným tlakom, s vredovou chorobou tráviaceho ústrojenstva ako napr. Crohnova choroba, pri prieduškovej astme aj v pokojovom stave, pri niektorých ochoreniach spojovacieho tkaniva (tzv. kolagenózy) a pri súčasnej liečbe liekmi, ktoré znižujú zrážanie krvi.

Počas liečenia sa môžu zriedkavo objaviť nežiaduce účinky (pozri časť Nežiaduce účinky).

V prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a počas dojčenia užívajte liek len na výslovné odporúčanie lekára. Ženy, ktoré chcú otehotnieť sa musia o užívaní lieku poradiť s lekárom.

Lieky ako je Ibalgin 400 môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku. Bez poradenia sa s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní.

Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o Vašej liečbe s Vašim lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie iných liekov

V prípade, že užívate iné lieky, a to na lekársky predpis aj bez neho, poraďte sa o vhodnosti súčasného užívania lieku Ibalgin 400 s lekárom a bez jeho súhlasu ho neužívajte.

Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s týmto liekom iné voľnopredajné lieky.

V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že užívate Ibalgin 400.

Niektoré lieky, ako sú

 • antikoagulačné lieky (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová / aspirín, warfarín, tiklopidín),
 • proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II) a močopudné lieky,
 • nesteroidné protizápalové lieky,
 • kortikoidy,
 • lieky proti depresii zo skupiny SSRI,
 • lieky znižujúce hladinu kyseliny močovej v krvi (napr. probenecid, sulfínpyrazón)
 • lítium, digoxín a fenytoín (liek užívaný na liečbu epilepsie), chinolónové antibiotiká, metotrexát (liek užívaný pri rakovine), baklofén (liek znižujúci svalové napätie), cyklosporín (liek užívaný po transplantácii) a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom.

Preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofén s inými liekmi.

Užívanie Ibalginu 400 s jedlom a nápojmi

Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Ak sa počas liečby objavia tráviace ťažkosti, liek užívajte počas jedla alebo ho zapite mliekom.

Tehotenstvo a dojčenie

Ibuprofén je kontraindikovaný počas posledných troch mesiacov tehotenstva.

V prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a počas dojčenia užívajte liek len na výslovné odporúčanie lekára. Ženy, ktoré chcú otehotnieť sa musia o užívaní lieku poradiť s lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pozornosť nie je ovplyvnená.

3. AKO UŽÍVAŤ IBALGIN 400

Ak lekár neurčí inak, užívajú zvyčajne

Dospelí a deti od 12 rokov

 • pri horúčkovitých ochoreniach zvyčajne užívajú 1 filmom obalenú tabletu Ibalgin 400 3-krát denne pri horúčkovitých ochoreniach,
 • pri bolestiach 1 filmom obalenú tabletu jednorazovo alebo podľa potreby, najviac 3 filmom obalené tablety denne.
 • v prípade zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov a chrbtice alebo mimokĺbového reumatizmu sa podávajú vyššie dávky. O užívaní dávok vyšších ako 1200 mg denne je nutné sa poradiť s lekárom. Na odporučenie lekára dospelí zvyčajne užívajú 1 – 2 filmom obalené tablety 3 razy denne.

Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny.

Účinok tabliet môžete podporiť nanesením krému s obsahom ibuprofénu na postihnuté miesto (napr. kĺby, svaly, šľachy).

Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Ak sa počas liečby objavia tráviace ťažkosti, liek užívajte počas jedla alebo ho zapite mliekom.

Ak sa Vaše príznaky pri liečbe liekom Ibalgin 400 nezlepšia v prípade horúčky do 3 dní a v prípade bolesti do 5 dní, alebo ak sa zhoršia, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.

Bez poradenia sa s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní.

V prípade zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov a chrbtice alebo mimokĺbového reumatizmu sa pred užitím lieku poraďte s lekárom.

Ak užijete viac Ibalginu 400, ako máte

Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac filmom obalených tabliet, vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Ibalgin 400

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Užite dávku hneď, ako si spomeniete. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ibalgin 400 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vyhľadajte alebo privolajte lekára:

Ak sa objavia závažnejšie reakcie, ako žihľavka, náhle vzniknutý opuch okolo očí, pocit zvierania na hrudníku alebo dýchacie ťažkosti, ďalej bolesti v nadbrušku či čierno sfarbená stolica alebo poruchy videnia, prerušte užívanie lieku a okamžite vyhľadajte lekára.

Pri užívaní ibuprofénu (liečivo lieku Ibalgin 400) sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zaradené podľa častosti výskytu:

Veľmi časté (u viac než u 1 z 10 pacientov):nútenie na vracanie, vracanie, pálenie záhy, hnačka, záchpa, nadúvanie.

Časté (u 1-10 zo 100 pacientov):bolesť v nadbrušku.

Menej časté (u 1- 10 z 1000 pacientov):bolesť hlavy, závraty.

Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 pacientov): zápal sliznice žalúdka, žalúdočný alebo dvanástníkový vred, krvácanie z tráviaceho traktu (prejavuje sa ako čierna stolica v dôsledku natrávenej krvi alebo krv v stolici), perforácia (prederavenie) sliznice tráviaceho traktu (Tieto nežiaduce účinky môžu, ale nemusia byť sprevádzané varovnými príznakmi. Riziko ich vzniku stúpa so zvyšujúcou sa dávkou, je vyššia u starších pacientov, u osôb, u ktorých sa v minulosti vyskytol žalúdočný, či dvanástnikový vred, najmä ak bol spojený s krvácaním alebo prederavením sliznice žalúdka, či dvanástnika, ďalej u pacientov liečených dlhodobo kyselinou acetylsalicylovou na zníženie zrážavosti krvi. U týchto pacientov môže lekár navrhnúť súčasné podávanie liečiv, ktoré chráni sliznicu tráviaceho traktu), alergické reakcie ako horúčka, vyrážka, poškodenie pečene, zlyhanie srdca, opuchy, sterilný zápal mozgových plien (najmä u pacientov s ochorením spojiva, ako sú systémový lupus erythematosus a niektoré typy kolagenóz, zúženie priedušiek (

u pacientov s prieduškovou astmou), poruchy videnia a vnímania farieb, tupozrakosť, poškodenie pečeňových funkcií (poškodenie pečeňových funkcií je zvyčajne prechodné)

Veľmi zriedkavé (u menej než u 1 z 10 000 pacientov):zápal sliznice ústnej dutiny sprevádzaný vznikom vredov (ulcerózna stomatitída), nové vzplanutie zápalových ochorení s tvorbou vredov na sliznici tráviaceho traktu (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída), pokles počtu krviniek alebo krvných doštičiek, zadržiavanie vody a/alebo soli s opuchmi, nespavosť, depresia, citová labilita, palpitácie (búšenie srdca vnímané pacientom), zníženie krvného tlaku, vysoký krvný tlak, zápal močového mechúra, prítomnosť krvi v moči, porucha funkcie obličiek, zápal obličiek, nefrotický syndróm (súbor príznakov pri ochorení obličiek), pľuzgierovité kožné reakcie.

Lieky, ako je Ibalgin 400 môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v t ejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ IBALGIN 400

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale, vnútorný obal uchovávať v škatuľke.

Dátum ukončenia času použiteľnosti každého balenia je vyznačený na vnútornom aj vonkajšom obale. Po uvedenom dátume už liek z tohto balenia neužívajte.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ibalgin 400 obsahuje

Liečivo:ibuprofenum (ibuprofén) 400 mg v 1 filmom obalenej tablete

Pomocné látky:kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, kyselina stearová, mastenec, bezvodý oxid kremičitý, hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý E 171, erytrozín E 127, simetikónová emulzia SE 4

Ako vyzerá Ibalgin 400 a obsah balenia

Vzhľad lieku: svetlo fialovočervené filmom obalené tablety s priemerom 12,2 mm .Veľkosť balenia:
24 filmom obalených tabliet - voľnopredajný liek

100 filmom obalených tabliet – liek na lekársky predpis

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva k. s., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2009.Prístupov 14466
Kvalita článku
(55%) hlasov 2

PRÍSPEVKY
SLEDOVAŤ
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Prihláste sa, alebo použite facebook login facebook login
ĎALŠIE ČLÁNKY V BLOGU
Mojou cestou
[ 29.12.2019] (príspevkov 0)
Hore v svetle
[ 29.12.2019] (príspevkov 0)
Cesta blázna
[ 26.2.2018] (príspevkov 0)
Spolu cestou
[ 31.12.2017] (príspevkov 0)
Čierna vojna
[ 12.10.2017] (príspevkov 0)
Dávam ti zbohom
[ 20.5.2017] (príspevkov 0)
Nezničiteľný
[ 7.2.2017] (príspevkov 0)
Zase si tu
[ 5.9.2016] (príspevkov 0)
Brána k tebe
[ 10.1.2016] (príspevkov 0)
Možeš?
[ 20.12.2015] (príspevkov 0)